7. februar 2019

Sammenslutningen af erhvervsorganisationer i Hamborg og Slesvig-Holsten hilser den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-projektet, der blev underskrevet 31. januar, velkommen.

”Det nordtyske erhvervsliv glæder sig. Med underskriften er taget et vigtigt processkridt frem mod tunnelens anlæggelse. Endelig et synligt fremskridt også i Tyskland.”

”På trods af de annoncerede klager drejer det sig nu om at sikre byggeretten så hurtigt som muligt. Hele den nordtyske region vil drage stor nytte af denne nye forbindelse, men alle involverede parter har brug for den nødvendige planlægningssikkerhed for strategisk at kunne udnytte de konkurrencefordele, Nordtyskland vil få med byggeriet af Femern Bælt-tunnelen,”siger formanden for sammenslutningen af erhvervsorganisationer i Hamborg og Slesvig-Holsten, Uli Wachholtz.

Læs også

Tysk ja til Femern åbner tre nye scenarier

Efter tysk ja til Femern: Hvad sker der nu?

FBD sætter turbo på Femern-aktiviteter