28. august 2017

Femern Bælt-forbindelsen er vigtig for Slesvig-Holsten, for Tyskland og for Skandinavien.

Det fastslog den slesvig-holstenske transportminister, Dr. Bernd Buchholz, da han 25.08 besøgte sin danske kollega, Ole Birk Olesen, i Rødbyhavn.

”Vi vil gøre alt for at overholde tidsplanen og stille de fornødne ressourcer til rådighed for at sikre, at processen kan gennemføres rettidigt,” understregede Bernd Buchholz Han forventer en tysk godkendelse af milliard-projektet i 2018 og byggestart i 2020 med åbning af tunnelen i 2028.

Meget konstruktivt møde
Efter mødet med sin tyske kollega betegnede transportminister Ole Birk Olesen mødet som ”meget konstruktivt”.

”Jeg er glad for den høje prioritet, som den nye slesvig-holstenske regering giver den faste forbindelse over Femern Bælt. Vores møde understregede den store betydning, som realiseringen af dette projekt vil få for både Slesvig-Holsten og Danmark.
”Jeg ser frem til samarbejdet med Dr. Buchholz, og jeg ser frem til, at sænketunnelen under Femern Bælt bliver myndighedsgodkendt i løbet af sommeren 2018,” sagde Ole Birk Olesen.

Mødtes på udsigtsplatformen
I forbindelse med besøget fik de to ministre lejlighed til fra udsigtsplatformen på diget ved Rødbyhavn at besigtige det område, hvor den kommende tunnelelementfabrik skal etableres, og se, hvor den kommende sænketunnel bliver ført i land på Lolland.