22. marts 2018

Transportministeren i Slesvig-Holsten, Dr. Bernd Buchholz, oplyser i en pressemeddelelse, at den tyske godkendelse af Femern Bælt-forbindelsen vil foreligge i andet halvår 2018.

”Der er ikke flere forhindringer i sigte, og dermed er den vanskeligste del af vejen bag os,” siger han.

Godkendelsesmyndigheden i Kiel har nu alt nødvendigt materiale for at kunne foretage den afsluttende interesseafvejningen og udarbejde selve godkendelsen, fastslår pressemeddelelsen.

Ikke flere tyske høringer
I forhold til den tidligere udmeldte tidsplan for udstedelse af godkendelsen i ”sommeren 2018” er ”andet halvår 2018” udtryk for en mindre forsinkelse af den samlede godkendelsesproces.

Til gengæld giver Bernd Buchholz en særdeles klar udmelding om, at der ikke kommer flere høringer i Tyskland, og at processen afsluttes endeligt i andet halvår 2018.

Hidtil uprøvede problemstillinger
Der stilles ingen krav til yderligere materiale til brug for godkendelsen fra Femern A/S, og der gives ingen antydninger af, at selskabet ikke skulle have overholdt de aftalte frister, konstaterer Femern A/S, som også hæfter sig ved, at Bernd Buchholz i pressemeddelelsen fremhæver, at Femern Bælt-forbindelsen er blandt de miljøretligt mest komplekse og krævende tyske infrastrukturprojekter i de seneste årtier, og at projektansøgerne Femern A/S og LBV Lübeck har skullet håndtere vanskelige og hidtil uprøvede miljøretlige problemstillinger.

Yderligere information
Læs pressemeddelelsen fra Dr. Bernd Buchholz