28. februar 2020

En lang række store og små entreprenører og andre virksomheder fra hele Danmark har i de seneste år arbejdet intensivt med at gøre den store byggeplads klar til tunnelbyggeriet ved Rødbyhavn på Lolland. 

Det omfattende arbejde med at byggemodne det 190 hektarer store område er nu ved at blive afsluttet, så de store tunnel-konsortier gradvist kan rykke ind på byggepladsen, oplyser Femern A/S.

Arbejdet har fra start været delt op i mindre entrepriser for at sikre flere virksomheder både fra lokalområdet og de øvrige landsdele mulighed for at byde på opgaverne. Det har vist sig at give gode resultater for projektet.

Sund konkurrence
”Vi har haft succes med at indrette entrepriserne, så de har været attraktive for alle uanset virksomhedens størrelse, eller hvor i landet man kommer fra. Det har givet en sund konkurrence på opgaverne,” siger Jens Ole Kaslund, der er teknisk direktør i Femern A/S.

Opgaverne med at klargøre byggepladen har bestået af i alt 32 delentrepriser, som blandt andet har omfattet etablering af vandforsyning, el og kloakering, nye adgangsveje og cykelstier i området. På listen over de 14 udførende entreprenører optræder både lokale virksomheder fra Lolland-Falster og virksomheder fra Sjælland, Fyn og Jylland.

Vellykket resultat
Det endelige resultat har været vellykket, understreger Jens Ole Kaslund.

”Vi har været rigtig godt tilfredse med samarbejdet med alle aktører. Arbejdet har været veludført og til tiden,” siger han.

Ifølge den tekniske direktør har de deltagende virksomheder samtidig høstet konkret erfaring med det store infrastrukturprojekt. Dermed står de også godt rustet til at indgå i nye opgaver i selve anlægsfasen.

Flere mindre opgaver
”Når de to store internationale tunnel-konsortier snart rykker ind for alvor, vil der komme mange flere mindre opgaver i området, som vil kunne løses af lokale virksomheder. Her vil kendskabet til projektet givetvis betyde flere gengangere blandt de bydende, men nye virksomheder er også mere end velkomne,” siger Jens Ole Kaslund.    

I gang med ny havn
Den første af de store entreprenører, Femern Belt Contractors (FBC) fra Holland, har nu iværksat arbejdet på den kommende store arbejdshavn. 

Selve den fysiske uddybning af havnebassinet og konstruktionen af molerne til en 500.000 kvadratmeter stor arbejdshavn påbegyndes til sommer, så havnen som forudsat kan stå klar inden udgangen af 2021.

Se listen over virksomheder, der ind til nu har udført opgaver