Femern-projektet inspirerer til nyt gigantisk naturkunstværk ved Rødby

lollands-øre-femern-belt-development

Femern-projektets ingeniør-kunst, landbruget og den lollandske natur forenes i et gigantisk naturkunstværk med navnet ”Lollands Øre”, der placeres på en mark ved Rødby tæt på Sydmotorvejen.

Tre kunst- og arkitektteams har siden december 2023 deltaget i en konkurrence om at udvikle den bedste idé til at skabe et nyt landskabsværk i stor skala ved Ottelundevej, Rødby i et område, hvor markante visuelle og lydmæssige påvirkninger fra motorvejen er et vilkår.

Et enigt bedømmelsesudvalg har valgt at udpege Amitai Romm og tegnestuen Djernes & Bells forslag ”Lollands Øre” som vinder, og kunstværket skal nu realiseres med skulpturer, der bygges op af naturmaterialer samt genbrugs-materialer fra landbruget og materialer fra etableringen af Femern-projektet.

Tre monumentale lydskulpturer
”Lollands Øre” består af tre monumentale lydskulpturer, der integreres i landskabet som et stykke land art, og Ny Carlsbergfondet skriver om projektet:
”Skulpturerne fungerer som akustiske spejle – paraboler eller ører – der opfanger og forstærker lyden i området: motorvejens monotone susen, fuglesang og lyde fra de besøgende på stedet. Ligesom infrastrukturen skaber forbindelse mellem Danmark og Tyskland, skal Ørerne skabe nye forbindelser mellem de besøgende og omgivelserne.”

Skulpturer på over 12 meters højde
Med en betragtelig volumen og højde på over 12 meter vil de tre skulpturer påkalde sig opmærksomhed, både i bil på afstand gennem området og til fods i nærområdet.
I sidstnævnte situation kan Ørerne fungere som nedslag på en lydvandring, hvor de besøgendes egne sanser bringes i spil.
Ét Øre vender mod motorvejen, mens et andet fanger lyden fra det langsomt regenererende landskab. Sidstnævnte kobler sig dermed på bioakustikken – måling af biodiversitet ved hjælp af lyd.
Det tredje Øre fungerer ikke som akustisk spejl, men tager i stedet form som en mere åben konstruktion med optisk spil i den buede skærm og mulighed for nærkontakt med vandspejlet i den anlagte sø, som dette Øre lægger sig opad, skriver Ny Carlsbergfondet.

Minister ser udviklingsmuligheder i Lollands turisme

minister-femern-belt-development

”Nu har jeg endnu større forståelse for de lokale synspunkter og ønsker,” siger minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde, Morten Dahlin efter et besøg i Rødbyhavn hos Femern Belt Development og Femern A/S.

Her havde Morten Dahlin bl.a. mulighed for at se de nye arealer, der er anlagt på den lollandske sydkyst af sedimentet fra opgravningen af tunnel-renden til Femern-forbindelsen.

Internationalt kraftcenter
Lolland Kommune vil udvikle strækningen fra Nakskov Fjord i vest til Hyllekrog i øst til et internationalt kraftcenter for bæredygtig turisme, men bestemmelser i Strandbeskyttelseslinjen lægger hindringer i vejen for planerne.

Derfor har kommunen søgt Kystdirektoratet om at strandbeskyttelseslinjen flyttes i forhold til det nye forland, og flere ministerier er involveret i forhandlingerne.

”Det er mit håb, at der findes en løsning, som kan imødekomme det lokale ønske, samtidig med at der tages hensyn til naturen, miljøet og andre forhold. Både Lolland Kommune og investorer ser muligheder for at udvikle området og peger på turismen som en betydende vækstgenerator,” siger Morten Dahlin.

”Vil du arbejde for at imødekomme de lokale ønsker?”

”Jeg vil i hvert fald være med til at undersøge mulighederne meget nøje, og jeg har fået en endnu større forståelse for, hvad der kan bidrage til at øge den lokale udvikling, og jeg håber derfor på en løsning, der kan tilfredsstille alle parter,” siger Morten Dahlin.

Betydelig interesse fra investorer
Direktør i Femern Belt Development, Stig Rømer Winther, glæder sig over ministerens besøg og muligheden for at redegøre for de lokale ønsker.

”Jeg glæder mig over ministerens interesse for ved selvsyn at se de muligheder, der fra lokal side peges på omkring den fortsatte udvikling af Lollands turisme. Interessen er ikke begrænset til lokalområdet, for vi oplever en betydelig interesse fra investorer, der ser et kæmpe udviklingspotentiale i de nye strandnære arealer, og som kan være med til at øge væksten i denne del af landet,” siger Stig Rømer Winther.

Lolland Kommune har et ønske om at udvikle Lollands sydkyst med nye hoteller, ferieresorts, sommerhuse og glamping.

Ny udsigtsplatform skal bringe besøgende tæt på Femern-byggeriet

pilen-femern-belt-development

18.12.2023 -

I 2025 bliver det muligt for besøgende at følge byggeriet af Femern-forbindelsen endnu tættere end i dag, når en ny udsigtsplatform, ”Pilen”, indvies i Rødbyhavn, højt hævet over og tæt på byggepladsen.

Femern A/S har tildelt opgaven med at bygge det 217 meter lange udsigtspunkt til den danske entreprenørkoncern Aarsleff.

Bidrager til fortællingen
”Femern-projektet har passeret mange vigtige milepæle, og der venter endnu flere forude i takt med, at tunnelen tager form. Det skaber en naturlig nysgerrighed hos folk, der ønsker at opleve byggeriet tæt på. Vi glæder os til sammen med Aarsleff at levere et unikt udsigtspunkt, som vil bidrage til fortællingen om, hvordan verdens længste sænketunnel bliver til,” siger Henrik Vincentsen, administrerende direktør i Femern A/S.

Håber på ung interesse
Aarsleff er valgt i konkurrence med fire andre bydere, og administrerende direktør i Aarsleff-koncernen, Jesper Kristian Jacobsen, håber, at udsigtspunktet kan være med til at gøre unge mere interesserede i bygge- og anlægsbranchen.

”Vi er sikre på, at udsigtspunktet vil blive rigtig godt besøgt. Det er på alle måder en imponerende byggeplads, og som partner i FLC er vi i Aarsleff også glade for, at områdets mange besøgende, men også naboerne, nu får mulighed for at følge bedre med i tunnelbyggeriet. Derudover håber vi naturligvis også, at kigget ind på byggepladsen kan bidrage til at vække interesse for bygge- og anlægsbranchen hos næste generations piger og drenge,” siger Jesper Kristian Jacobsen.

En oplevelse i sig selv
Udover at give de besøgende en bedre udsigt til arbejdet på den 18 kilometer lange sænketunnel, skal et besøg på platformen også være en oplevelse i sig selv.

Det nye udsigtspunkt bliver opført på indvundet land med materiale fra udgravningen af tunnelrenden i Femern Bælt.

Pilen bliver en gradvist stigende 217 meter lang platform, den samme længde som et af tunnelens elementer, og slutter i en spids i retning mod Tyskland.

Rampens højeste punkt bliver 24 meter, hvilket også svarer til længden på hvert af de segmenter, som et færdigt tunnelelement er sammensat af.

Fra Pilen vil besøgende kunne følge med i udsejlingen af tunnelelementerne samt byggeriet af tunnelportalen og den kommende vej- og jernbaneforbindelse ind i landet.

Projektet omfatter også en ny rampe og adgangssti fra den nærliggende p-plads på Gl. Badevej i Rødbyhavn.

Byggeriet af den nye udsigtsplatform forventes at begynde i 2024 og stå færdig senest i begyndelsen af 2025.