27. august 2020

Direktør Stig Rømer Winther glæder sig over Femern Belt Developments nye placering i Rødbyhavn. Foto: Femern Belt Development

Femern Belt Development er flyttet fra nr. 52 C på Vestre Kaj i Rødbyhavn til nr. 68 og rykker dermed tættere på produktionsstedet for Femern Bælt forbindelsen.

Fra de nyindrettede pavilloner på den yderste mole er der direkte udsigt over Østersøen, hvor anlæggelsen af arbejdshavnen til Femern Bælt forbindelsen er i fuld gang.

”Det er en glæde at kunne følge fremdriften i tunnel-projektet og at se, hvorledes molerne til den nye havn vokser dag for dag som et synligt fundament for et projekt, der vil få overordentlig stor betydning internationalt, regionalt og lokalt,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Han glæder sig over den kystnære placering af Femern Belt Developments nye domicil, og at det er lykkedes at bevare nærheden til Infocenter Femern A/S.

”Vi benytter ofte infocenteret, når vi skal anskueliggøre Femern Bælt-projektet for erhvervsledere, organisationer, politikere og andre interesserede fra såvel Danmark som udlandet,” siger Stig Rømer Winther.

Foruden Femern Belt Development bliver de nyindrettede pavilloner på Vestre Kaj 68 i Rødbyhavn også hjemsted for Femern Agency.