27. november 2019

Maribo Erhvervspark er én af mange investeringer, kommunerne på Sjælland og Sydfyn har foretaget som forberedelse til den kommende Femern Bælt-forbindelse.

Kommunerne på Sjælland, Lolland-Falster og Sydfyn investerer i disse år massivt i bl.a. erhvervsområder, havne og byudvikling i forventning til de nye muligheder, der opstår med den kommende Femern Bælt-forbindelse.

Det viser en rundspørge, Femern Bælt Development har foretaget til kommunerne i Region Sjælland og på Sydfyn.

Ikke mindst kommunerne i korridoren mellem København/Malmø og Hamborg investerer i udvikling.

Her er en oversigt over kommunale investeringer i lyset af Femern Bælt-forbindelsen:

Lolland
Lolland Kommune har de seneste år investeret mere end 50 mio. kr. i Nakskov Havn for at ruste den til opgaver i forbindelse med Femern-projektet.

Kommunen har også i år åbnet første etape af Maribo Erhvervspark ved afkørsel 29 på 22 hektar målrettet transporttunge erhverv og tilhørende erhverv.

Guldborgund
Guldborgsund Kommune har udvidet sit eksisterende erhvervsområde ved afkørsel 43, Business Park Falster, med yderligere 45 hektar jord, så erhvervsparken nu udgør 120 hektar.

Kommunen har indgået en partnerskabsaftale med en tysk samarbejdspartner om tiltrækning af tyske virksomheder til erhvervsparken.

Kommunen har også igangsat planlægning af byudvikling med nye boligområder, nye erhvervsområder og udvidelse af sommerhusområder.

Vordingborg
Vordingborg Kommune har gennem de seneste år udviklet et større erhvervsområde, Business Park Vordingborg, ved afkørsel 41. En række lokale og internationale virksomheder har allerede etableret sig, bl.a. begrundet i den kommende Femern Bælt-forbindelse.

Vordingborg Kommune har endvidere de seneste år investeret massivt i udbygningen af Vordingborg Havn, der ligeledes har en attraktiv placering i forhold til korridoren København og Hamborg/Berlin.

Næstved
Næstved Kommune har en politik om altid at have et bredt udbud af erhvervsarealer til tung industri over kontorerhverv til butiksformål. 

Kommunen har sikret sig strategisk beliggende arealer langs E47.

Stevns
En VVM-redegørelse for en ny statsvej fra Stevns til Sydmotorvejen er igangsat og ventes afsluttet i 2021. Stevns Kommune imødeser en igangsætning af projektet i 2024 og ser vejen som væsentlig for lokalisering af virksomheder.

Den kommende planstrategi og Kommuneplan for Stevns Kommune vil indeholde de nye mulighederne, Femern-forbindelsen giver kommunen.

Faxe
Faxe Kommune har etableret det motorvejsnære erhvervsområde ”ECO Valley” med en optimal placering midt mellem det svenske og tyske marked.

Køge
Køge Kommune ser den aktuelle udbygning af jernbanenettet som en væsentlig del af Femern-projektet.

Den nye jernbane og etableringen af Køge Nord station har betydet, at Køge fremover bliver et styrket trafikknudepunkt i korridoren mellem København og Hamborg og dermed afgørende for den aktuelle by- og erhvervsudvikling i f.eks. Køge Nord. Her er en ny bydel ved at forme sig, og planerne rummer plads til ca. 1.600 nye boliger og erhvervsområder med plads til omkring 7.000 nye arbejdspladser.

Ringsted
Ringsted Kommune har gennem de seneste år oplevet en stærkt stigende efterspørgsel efter erhvervsgrunde og -lokaler. Det er bl.a. grunden til etableringen af Business Park Ringsted på 136 hektar ved afkørsel 35 på E20, som kommunen finder interessant for europæiske virksomheder, der ønsker et brohoved i forhold til det skandinaviske og baltiske marked, som med Femern Bælt-forbindelsen rykker tættere på.

Svendborg og Langeland
Svendborg Kommune har reserveret plads til udbygning af vejnettet over Tåsinge til Langeland og arbejder bl.a. i samarbejde med Langeland Kommune for at afkorte sejltiden på færgeruten Spodsbjerg-Tårs for at forbedre infrastrukturen mod Lolland og frem mod den kommende Femern Bælt-forbindelse.

Læs også

Femern forbindelsen er en vækstmotor