27. august 2018

Femern Bælt-projektet går ind i en ny og afgørende fase, når den tyske myndighedsgodkendelse af projektet som bebudet foreligger senest ved årets udgang.

Lokale og regionale virksomheder bør gøre sig klar til den fase, hvis de ønsker at blive en del af milliard-projektet, mener branchedirektør i Dansk Industri Transport, Michael Svane.

”Med godkendelsen får projektet en helt anden realitet. Det bliver selve startskuddet. Selvom der forventeligt kommer en retssag, vil byggeriet kunne gå i gang i eftersommeren 2020, og det betyder, at virksomhederne – små som store - allerede nu bør gå i gang med forberedelserne,” siger Michael Svane.

Konkrete fokusområder
Michael Svane peger specifikt på tre konkrete aktiviteter, virksomhederne allerede nu bør rette fokus mod:

De skal identificere de områder, hvor de kan komme til at spille en rolle i byggeriet, de skal planlægge deres ressourcer med hensyn til arbejdskraft m.v., og de skal ikke mindst sikre sig gode relationer til de store entreprenørselskaber, der har vundet tunnel-kontakterne, og andre virksomheder, der kan tænkes at blive tilknyttet byggeriet som underleverandører.

”Blandt de lokale og regionale virksomheder, jeg taler med, er der stadig stor interesse for Femern-projektet trods flere forsinkelser i processen. Den bebudede tyske myndighedsgodkendelse vil psykologisk få stor betydning som den begivenhed, der for alvor sætter byggeprocessen i gang. Hidtil har vi talt om trafikale forhold og udvikling af en ny region, men nu skifter fokus til de muligheder, der byder sig til for såvel store som små lokale og regionale virksomheder,” siger Michael Svane.

Dansk-tyske samarbejder
Michael Svane peger også på en anden forudsætning for at få det størst mulige lokale og regionale udbytte af det kommende milliard-projekt:

Det er af stor betydning, at der indgås partnerskaber mellem erhvervsorganisationer, arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer, også hen over landegrænsen.

”Det er overordentlig vigtigt, at vi skaber dansk-tyske relationer og samarbejder, hvis vi vil sikre det størst mulige udbytte af tunnel-byggeriet, men også med henblik på de nye muligheder, der følger i tiden efter Femern Bælt-tunnelen står færdig,” siger Michael Svane.