4. juli 2017

Fehmarn Link Business Conference (FLBC), der var fastsat til 5. oktober i år, udsættes til 2018.

”Den endelige tyske byggetilladelse er endnu ikke på plads, og vi forventer ikke at få en endelig afklaring på tidspunktet for igangsættelse af byggeriet af den faste Femern-forbindelse så betids, at vi kan nå at tilrettelægge et tilstrækkelig operativt indhold i en konference, der kan afvikles i oktober i år,” siger Stig Rømer Winther Femern Belt Development, der står bag konferencen i samarbejde med en række partnere.

Formålet med FLBC er ikke mindst at forberede virksomhederne i Østdanmark og Nordtyskland, så de i videst muligt omfang kan få del i de mange opgaver, de store entreprenørkonsortier på den faste Femern Bælt-forbindelse lægger ud til underleverandører.

Det videre forløb
Femern A/S har til de tyske myndigheder i Slesvig-Holsten udarbejdet en 14.000 sider lang ansøgning om byggetilladelse til den faste forbindelse.

Ansøgningen var i offentlig høring i Tyskland i 2016 og resulterede i 12.600 indsigelser og kommentarer.

Frem til 29. juli behandles indsigelserne ved en række møder mellem Femern A/S og de, der har indgivet indsigelserne. Herefter ventes den tyske myndighedsgodkendelse at foreligge medio 2018.

”Men godkendelsen kan resultere i, at der rejses retssager mod projektet ved Forbundsforvaltningsdomstolen. Sker det, er spørgsmålet så, om disse retssager får opsættende virkning på projektet. Hvis de ikke får opsættende virkning kan byggeriet forventeligt igangsættes i slutningen af 2018 eller 2019, men hvis de får opsættende virkning forventes en eventuel retssag at tage to år, så byggeriet først kan gå i gang i 2020,” siger Stig Rømer Winther.

En ”mellemløsning” kan blive, at domstolen beslutter, at der ikke sker opsættende virkning på hele tunnel-projektet, men at nogle dele kan sættes i gang tidligere end 2020, påpeger han.