15. juni 2018
Klaus Birkholm, TeknoEtik, Kim Eschereich, IBM, Jens Sandager, COWI og Magnus Heunicke, Socialdemokratiet. Foto: Femern Bælt Development

Investeringer i faste forbindelser – tunneller og broer – er gode investeringer. Både nu og fremtiden, selvom transportformerne ændrer sig med droners og førerløse bilers fremkomst.

Den holdning var gennemgående i infrastrukturteltet ”Vi forbinder Danmark og Europa” på Folkemødets anden dag, hvor to debatmøder satte fokus på faste forbindelser.

God investering
Forhenværende transportminister Magnus Heunicke, S var moderator på en debat, der stillede spørgsmålet, om der overhovedet er brug for faste forbindelser om 30 år, når droner og førerløse biler præger trafikmønsteret.

Kort fra debatten:

Kim Eschenreich, IBM:
”Forbindelser mellem landområder vil altid være en god investering. Mennesker vil fortsat gerne mødes trods den digitale udvikling.”

Jens Sandager, COWI:
”Femern-forbindelsen vil skabe vækst og gøre Femern Bælt Regionen til en stærk region, også i global sammenhæng.”

Forventninger til Femern
En debat med deltagelse af transportminister Ole Birk Olesen, den svenske trafikpolitiker Rikard Larsson, finansdirektør Kaj V. Holm, Øresundskonsortiet og direktør Johan Wessmann, Øresundsinstituttet stillede spørgsmålet om det dansk-svenske samarbejde på transportområdet, bl.a. omkring en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, men debatten afslørede også store både svenske og danske forventninger til den faste Femern Bælt-forbindelse.

Svenskerne og nordmændene kommer i høj grad til at bidrage til tilbagebetalingen af forbindelsen, var der enighed om blandt paneldeltagerne.