18. april 2017

Slesvig-Holstens minister for økonomi, beskæftigelse, transport og teknologi, Reinhard Meyer, besøgte tirsdag 18. april 2017 transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og forligskredsen bag Femern Bælt-projektet. Reinhard Meyer oplyste på mødet, at der ikke forventes yderligere forsinkelser i den tyske proces for myndighedsgodkendelse af sænketunnelen under Femern Bælt, og at godkendelsen ifølge den seneste tyske tidsplan forventes at foreligge medio 2018.

På mødet gav Reinhard Meyer en status for den igangværende tyske proces for myndigheds¬godkendelse af sænketunnelen under Femern Bælt. Reinhard Meyer oplyste på mødet, at der ikke aktuelt forventes yderligere forsinkelser i den tyske myndighedsproces, og at den tyske myndighedsgodkendelse på den baggrund kan forventes at foreligge medio 2018. Ved eventuelt efterfølgende retssager ved Forbundsforvaltningsdomstolen med opsættende virkning forventes anlægsarbejdet med sænketunnelen under Femern Bælt at kunne igangsættes i 2020.

Enighed om projektets betydning
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen udtaler:

”Jeg er glad for, at Reinhard Meyer midt i den slesvig-holstenske valgkamp til Landdagen i Kiel tog sig tid til at aflægge København et besøg for at give en aktuel status for den tyske proces for myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-forbindelsen.”

”Det er et fælles projekt mellem vores to lande og vi er enige om den store betydning af Femern Bælt-projektet. Derfor er det meget glædeligt, at der ikke tegner sig yderligere forsinkelser i den tyske myndighedsproces, og at myndighedsgodkendelsen af sænketunnelen under Femern Bælt forventes at kunne foreligge medio 2018,” siger Ole Birk Olesen.

Stor tilfredshed på Lolland
Hos formanden for Femern Belt Development, borgmester Holger Schou Rasmussen, vækker dagens møde begejstring:

”Jeg er glad for, at tyskerne nu klart givet udtryk for, at de kan se mållinjen for, hvornår de er færdige med myndighedsgodkendelsen. Jeg sætter stor pris på, at de nu melder ud, at der ikke ser ud til at blive yderligere forsinkelser, og vi vil gøre alt for at støtte op omkring, at arbejdet med godkendelsen nu bliver færdiggjort.”

”Det er en god dag i dag, og det er et godt signal til vores erhvervsliv om, at de nu kan begynde at bevæge sig frem mod startblokken efter et par tyvstarter. Nu taler tyskerne ikke længere om, hvorvidt tunnelen kommer, men klart melder ud, at byggeriet bliver en realitet. Næste afgørende dato bliver så medie 2018, når myndighedsbehandlingen er færdig og vi kan vurdere, hvorvidt eventuelle retssager behøver tage to år, og om de får opsættende virkning. Altså om byggeriet kan gå i gang før 2020,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen.