8. august 2017

Både på regeringsniveau og på det lokale plan blæser der nye positive tyske vinde omkring Femern-projektet.

”Vi har de seneste måneder oplevet en markant positiv udvikling i den tyske holdning til tunnel-byggeriet,” siger formanden for Femern Belt Development, borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune.

Positiv indstilling bekræftes
Den nye regering i Slesvig-Holsten med CDU, FDP og De Grønne, der blev resultatet af delstatsvalget 8. maj, meldte fra starten klart positivt ud i forhold til Femern Bælt-forbindelsen.

”Nu ser vi denne holdning blive bekræftet af den nyudnævnte erhvervs- og transportminister, Dr. Bernd Buchholz fra FDP,” siger Holger Schou Rasmussen.

Han hæfter sig ved Bernd Buchholz´ udtalelser til dagbladet Børsen, hvor han ”lover en mere smidig håndtering af milliardprojektet, så forbindelsen har chancen for at overholde tidsplanen og stå fuldt funktionsdygtig i 2028.”

Jernbane og motorvej opgraderes
Bernd Buchholz forventer især at kunne sikre opgraderingen af jernbane- og motorvejsstrækningen, der skal forbinde tunnelen med det tyske trafiknet.

”Jeg har ansvaret for disse områder og vil, trods vores komplicerede tyske regler, arbejde på at fremskynde behandlingen,” siger han.

”Jeg kan sikre, at vi har de nødvendige sagsbehandlere, så forskellige klagepunkter kan bearbejdes, så vi måske undgår sagsanlæg. Og dertil holde en tæt dialog med miljøorganisationer, hvilket gør, at vi kan arbejde så hurtigt som muligt med planlægningen,” siger erhvervsminister Bernd Buchholz til Børsen.

Også positiv lokal holdning
”Det er meget klare og entydige signaler, den nye tyske erhvervs- og transportminister sender, og også lokalt i Nordtyskland oplever vi en stadig mere positiv holdning til projektet,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen.

Lolland Kommune og Femern Belt Development har det seneste år intensiveret kontakten til og samarbejdet med de 17 nordtyske kommuner, der bliver berørt af Femern-projektet.

”Der er stadig modstandere af tunnel-byggeriet blandt de nordtyske borgmestre, men vi oplever, at stemningen er vendt i takt med, at kendskabet til projektet er øget. Mine tyske kolleger erkender, at tunnelen kommer, og flere og flere indtager nu den holdning, at i stedet for at kæmpe imod, så ser de på, hvad de kan få ud af projektet. Og bl.a. derfor er der et udbredt ønske om at intensivere samarbejdet med danske kommuner, som er længere fremme i planlægningsprocessen, og som har erfaringer med at forholde til sig til og få udbytte af store infrastruktur-projekter,” siger Holger Schou Rasmussen.