Brødtekst

ring-femern-banen-banedanmark

Ringsted-Femern Banen er ét af Banedanmarks allerstørste infrastruktur-projekter til dato, og alene det faktum, at projektet har et budget på 9,5 milliarder kr. og løber hen over de næste mange år, siger noget om projektets størrelse. 

Før den knap 120 km lange jernbane er i stand til at levere den ønskede kapacitet i fremtiden, skal strækningen gennemgå en omfattende ombygning. 

Banedanmark etablerer et nyt 55 km langt ekstra spor mellem Vordingborg og Rødby, så banen bliver dobbeltsporet hele vejen. 

Flere eksisterende stationer og perroner ombygges med nye adgangsveje, elevatorer og vejanlæg. Der opføres en helt ny jernbanebro over Guldborgsund, og jernbaneforbindelsen over Masnedsund erstattes af en ny dobbeltsporet bro. Desuden skal banen elektrificeres med nyt kørestrømsanlæg, og der udrulles et helt nyt signalsystem.

Banedanmark udskifter også skinnerne på store dele af strækningen, laver ny sporkasse, etablerer dræn langs banen og flytter gamle kabler i undergrunden. Desuden forstærkes flere dæmninger for at tillade højere hastighed, og der bygges faunapassager af hensyn til dyreliv og miljø.

Ombygning af mere end 100 broer

For at gøre plads til kørestrøm og det ekstra spor, skal mere end 100 broer og et større antal vejanlæg ombygges. Samtidig etableres der nye signaler på hele strækningen, som gør det muligt at øge farten til 200 kilometer i timen. Men også en lang række andre ting skal være på plads, før banen kan tages i brug.

Faser i arbejdet

Ringsted-Nykøbing Falster
Strækningen mellem Ringsted og Nykøbing Falster udbygges med nyt dobbeltspor og hastighedsopgraderes med ibrugtagning af nyt signalsystem i 2021(ekskl. Storstrømsbroen, som Vejdirektoratet er bygherre på).

Elektrificering
Derefter færdiggøres Storstrømsbroen og strækningen elektrificeres. Alle arbejder på strækningen vil være færdige senest i 2024.

Nykøbing Falster-Holeby
Mellem Nykøbing Falster og Holeby udføres anlægsarbejdet, så det tilpasses åbningen af den kommende faste tunnel forbindelse over Femern Bælt. Den endelige tidsplan kendes endnu ikke.

(Kilde: Banedanmark)