Femern-projektet tiltrækker lærlinge

smedelærling-femern-belt-development

Minimum 500 lærlingeårsværk skal uddannes på Femern Bælt-projektet, og langt størstedelen i entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors, FLC,

Af de 470 lærlingeårsværk, der er aftalt mellem bygherren Femern A/S og FLC, er på nuværende tidspunkt gennemført 162 svarende til en tredjedel af målsætningen, oplyser Femern A/S.

FLC uddanner disse fuldtidslærlinge direkte indenfor 15 forskellige uddannelser og i alt 18 uddannelser medregnet lærlinge hos underleverandører:

Kontoruddannelse med speciale i administration, kontoruddannelse med speciale i økonomi, indkøbsassistent, teknisk design, bygningsstruktør, anlægsstruktør, procesoperatør, ejendomsservicetekniker, smed, elektriker, serviceassistent, kranfører, sikkerhedsvagt, IT-support, datatekniker med speciale i infrastruktur, lager- og logistikoperatør, cater og maskinfører.

Godt samarbejde med uddannelsesinstitutioner
”Vi har siden september 2021, hvor vi ansatte den første lærling, i alt indfriet 162 lærlingeårsværk på projektet indenfor 18 meget forskellige uddannelser. Det er en milepæl, vi er stolte over at have nået. I øjeblikket har vi cirka 100 fuldtidslærlinge ansat,” siger Charlotte Lie Steen, der er ansvarlig for lærlingeindsatsen hos FLC.

Hun fremhæver et rigtigt godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne kombineret med stærk fokus på trivsel blandt lærlingene som årsag til succesen. Den indsats er FLC blandt andet blevet hædret for i 2023 ved at blive kåret til årets læreplads på Sjælland af ZBC, Zealand Business College.

”Derfor er jeg overbevist om, at vi kommer i mål med vores andel af lærlingemålsætningen,” siger Charlotte Lie Steen.

Byggebranchen har et stort ansvar
Hos bygherren, Femern A/S, er der glæde at spore over FLC’s bidrag til den samlede lærlingeindsats.

”Byggebranchen har et stort ansvar for at bidrage til at uddanne fremtidens kvalificerede arbejdskraft, og det ansvar tager vi som bygherre seriøst. Derfor er det en stor glæde, at FLC er godt på vej med at opfylde deres forpligtelse til at uddanne 470 lærlingeårsværk i byggeperioden. FLC’s dedikerede lærlingekoordinatorer og uddannede lærlingeansvarlige i hvert sjak er nogle af de tiltag, som har bidraget til deres gode resultat,” siger Emilie Juel-Helwig, direktør for bæredygtighed på Femern Bælt-projektet.

Femern-projektet brager videre mod nyt fremtidsscenarie for vækst og udvikling

tunnelelement-femern-belt-development

20.12.2023 -

”Når jeg tager de regionale briller på og ser på Femern-projektet, kan et tilbageblik på 2023 kun bringe mig i absolut tophumør. Det har været et år præget af markante milepæle og en understregning af, at projektet brager videre mod et fremtidsscenarie præget af vækst og udvikling på begge sider af Femern Bælt,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Han peger på en række markante milepæle, først og fremmest:

  • Beslutningen om at permanentgøre tunnelfabrikken i Rødbyhavn
  • Færdiggørelsen af den nye store havn i Rødbyhavn
  • Støbningen af det første tunnelelement
  • Nye million-kontrakter til danske virksomheder
  • Nye erhvervsområder på Lolland-Falster og Sjælland
  • Fortsat udbygning af det dansk-tyske politiske og kulturelle samarbejde

Året mest perspektivrige nyhed

stig-rømer-winther-femern-belt-development
Direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development - glæder sig over fremtidsperspektiverne. Foto: Femern Belt Development

Årets mest perspektivrige nyhed var Folketingets beslutning om at forsætte produktionen på tunnelfabrikken i Rødbyhavn også efter det sidste element til Femern-forbindelsen er støbt.

Det betyder, at der fortsat vil være brug for danske medarbejdere og danske virksomheder som leverandører af varer og ydelser til fabrikkens produktion, hvad enten det drejer sig om tunnel-elementer til kommende danske eller internationale infrastrukturprojekter, havvindmølle fundamenter eller andre produktioner, som det store produktionsanlæg i Rødbyhavn vil være oplagt til at udføre.

”Fremtidsperspektiverne for fabrikken i Rødbyhavn er enorme. Det er ikke vanskeligt at forestille sig faciliteterne i Rødbyhavn som fremtidens multifunktionelle teknologicenter, der kommer til at spille en international rolle i den grønne omstilling og yderligere forstærker Danmarks rolle som verdensledende indenfor udviklingen af grøn megainfrastruktur. Tunnelfabrikkens tilstedeværelse og aktiviteter er allerede i kraft af sin størrelse og høje teknologiske standard genstand for international opmærksomhed, og den opmærksomhed vil ikke blive mindre i takt med, at nye højteknologiske produkter finder vej til produktionsområderne. Det kan ikke alene medføre øget aktivitet på selve fabrikken, men vil også tiltrække såvel nationale som internationale investeringer til området med en afsmittende effekt på hele Østdanmark,” siger Stig Rømer Winther.

Mange danske virksomheder på Femern-projektet
Femern-forbindelsen er allerede en succeshistorie for danske virksomheder.

En opgørelse foretaget i august i år viste, at af de 671 virksomheder, der indtil da havde vundet opgaver på projektet, var de 477 virksomheder danske, hvilket svarer til 71 procent.

”Andelen af danske virksomheder med opgaver har været stigende siden projektets start.  Det er en betydelig succes, der bunder i det tætte samarbejde mellem Femern Belt Development, erhvervsråd, konsortier og bygherren gennem mange år,” siger Stig Rømer Winther.

Erhvervsarealer
Den betydelige erhvervsaktivitet på og omkring Femern-projektet har øget erhvervslivets interesse for lokalisering i Østdanmark, og det er en af årsagerne til en stadig udvidelse af erhvervsarealerne på Lolland-Falster og Sjælland.

”Vi oplever, at det Ikke mindst er arealerne langs Sydmotorvejen fra Rødbyhavn over Falster og op til Køge, der har investorernes og virksomhedernes interesse,” siger Stig Rømer Winther.

Tyske jernbaneinvesteringer på 37,5 mia. kr.
Hovedaktiviteterne på Femern-projektet ligger naturligt nok på Lolland, men også på Femern er tunnel-byggeriet nu særdeles synligt med det store landtilslutningsanlæg ved færgehavnen i Puttgarden, hvor anlægsaktiviteterne skrider frem efter planen.

”Det er også glædeligt at konstatere, at Deutsche Bahn (DB) nu har indledt byggeriet af tilslutningsanlæggene til Femern-forbindelsen,” siger Stig Rømer Winther.

Deutsche Bahn skal realisere et mammut-projekt fra Lübeck til Puttgarden omfattende 88 kilometer tosporet elektrificeret banestrækning, en to kilometer lang tunnel under Fehmarnsund, 80 nye broer og seks nye banegårde.

Anlægssummen andrager mere end 5 milliarder Euro svarende til ca. 37,5 mia. kr.

”Jeg glæder mig ikke alene over, at der nu sættes turbo på de tyske jernbaneanlæg, der også giver muligheder for danske virksomheder, men endvidere over at der generelt er stigende tilslutning til Femern-projektet i Tyskland. Både på det politiske og kulturelle plan er samarbejdet hen over Femern Bælt styrket i det forløbne år, og jeg har en klar fornemmelse af, at der i Tyskland er en stigende erkendelse af, at Femern-forbindelsen også skaber muligheder for tyske virksomheder, både i anlægsfasen og i tiden derefter,” siger Stig Rømer Winther.

International undervisning
Femern-projektet har været medvirkende til, at antallet af internationale arbejdspladser er øget, så der i dag arbejder godt 3.300 internationale medarbejdere på Lolland.

”Det stiller nye krav til offentlig service, bl.a. på skole- og undervisningsområdet, og jeg glæder mig derfor ikke mindst over to tiltag på Lolland, der imødekommer dette,” siger Stig Rømer Winther.

I august 2021 åbnede Lolland Kommune Danmarks første internationale folkeskole.

Maribo International School har fra dag ét været en succes, og tilgangen af elever er så stor, at det i år er besluttet, at skolen fra kommende skoleår udvides med endnu en klasse, hvorved elevtallet hæves til 120.

I tråd med dette tilbyder Maribo Gymnasium fra kommende skoleår en ny studieretning, Global Studies, som en del af skolens stx-uddannelse.

Global Studies bygger videre på de mange gode erfaringer fra Lolland International School, som Maribo Gymnasium samarbejder tæt med i det daglige.

”De lollandske tiltag på skole- og undervisningsområdet afspejler et stigende behov for internationalisering blandt de unge studerende, og initiativerne er medvirkende til at styrke muligheden for, at endnu flere højtkvalificerede borgere bosætter sig i den sydlige del af Region Sjælland,” siger Stig Rømer Winther.

Internationale arbejdspladser og unge i arbejde
Aktørerne på Femern-projektet gør løbende en indsats for at tilknytte lærlinge til projektet, og samtidig også for at unge uden job og uddannelse får mulighed for at komme i fast beskæftigelse.

”Jeg glæder mig over, at Femern A/S og entreprenørkonsortierne Femern Link Contractors, Fehmarn Belt Contractors og Femern Systems Contractors gør en indsats for at skabe lærlingepladser på Femern-projektet og også bringer unge udsatte i job. Det er én af mange positive effekter af Femern-projektet,” siger Stig Rømer Winther.

Skulderklap til lokale
"Ved indgangen til 2024 føler jeg trang til at give virksomhederne og lokalsamfundet et skulderklap for den måde, hvorpå de har modtaget de tusinder af nye internationale medarbejdere, der er kommet til landsdelen i kraft af Femern-projektet," siger Stig Rømer Winther og fortsætter:

"Det er i rekordhøjt tempo, at både erhvervsliv, handelslivet og undervisningsinstitutioner har modtaget nye kulturer og fremmede sprog. Den del af Femernprojektet er gået over al forventning.

Jeg har mødt mange af de nyankomne, såvel højtuddannede som andre medarbejdere, der har udtrykt stor glæde over den modtagelse, de har fået i lokalsamfundet.

Det varsler et kæmpeskridt i retning af at fremme det internationale mindset, som vil være med til at højne vores område og tilføre yderligere investeringer og flere internationale medarbejdere i virksomhederne.

Med dette glædelige fremtidsperspektiv ønsker jeg alle Glædelig Jul og Godt Nytår."